Museumregistratie verlengd

 

24 oktober 2013 - Een erkenning voor het werk achter de schermen van het museum. Dat is de verlenging van de museumregistratie van Museum Tromp’s Huys. Onlangs viel een brief met dat besluit en een Certificaat bij het museum in de postbus. Volgens voorzitter dr. A.J. Lever van het Museumregister Nederland heeft Stichting Museum Tromp’s Huys “aangetoond de museale taken nog steeds op verantwoorde wijze te vervullen.”

Dat betekent dat het museum voldoet aan de daarvoor gestelde eisen. Het binnenklimaat is in orde, de financiële boekhouding is in orde, de collectie wordt goed beheerd en verzorgd, er is een meerjaren beleidsplan, er zijn duidelijke bezoekvoorwaarden, de beveiliging is in orde… en zo kunnen we nog even doorgaan.

Helemaal af is het nooit, al is dat alleen maar omdat er nieuwe eisen bijkomen. In het nakomen van die eisen gaat veel werk zitten. Gelukkig is het echter niet puur een bureaucratische procedure. Door alle processen in kaart te brengen, is er ook een goed, actueel beeld van de organisatie. De certificering als geregistreerd museum geeft Museum Tromp’s Huys bovendien de mogelijkheid zonder veel moeite bruiklenen van andere musea te verwerven.

De pink, het scheepsmodel in de kelder van het museum, is een voorbeeld van zo’n bruikleen. De ruimte is beveiligd en voldoet aan de eisen m.b.t. temperatuur en relatieve luchtvochtigheid. De belichting valt binnen het maximaal toegelaten aantal lumen. Was dat niet zo geweest, dan zou de registratie niet zijn verlengd en dan zou Het Scheepvaartmuseum in Amsterdam de pink niet aan Museum Tromp’s Huys in bruikleen hebben gegeven.