Vondstenavond Vlieland op 1 maart 2013

 

(bericht van de CHV)

 

14 februari 2013 - Eilandbewoners gaan samen met Stichting Verdronken Geschiedenis archeologische (strand)vondsten onderzoeken. Zij hopen zo meer over de geschiedenis en de ouderdom van Vlieland te weten te komen.
Op 1 maart a.s. is er op Vlieland een zogenaamde vondstenavond, georganiseerd door de Cultuur Historische Vereniging Vlieland, de Stichting Verdronken Geschiedenis en het informatiecentrum De Noordwester.

Hoewel er algemeen gedacht wordt dat Vlieland in de 12e eeuw ontstaan is op een zandplaat, moet bedacht moet worden dat het eiland al tijdens de vroege middeleeuwen (400-1000 na Chr.) bestond en in die tijd ook bewoond kan zijn geweest. De vondstenavond wordt gehouden in het  informatiecentrum De Noordwester, Dorpsstraat 150, 8899 AN Vlieland.
 
Vanaf 19 uur kunt u uw vondst inschrijven en laten fotograferen waarna om 20 uur de beoordeling begint. De organisatoren hopen onder meer op middeleeuwse of oudere vondsten van het strand, die verband houden met vroege scheepvaart, vondsten uit de midden steentijd, afkomstig van veenbanken voor de kust of nabij de zeegaten, en mogelijk ook vondsten van het in zee verdwenen dorp West-Vlieland. Ook vondsten van het eiland Griend zijn welkom.

Vlielanders en ook vakantiegangers, die op of rond het eiland vondsten hebben gedaan, worden uitgenodigd deze te komen laten zien of anders te melden bij de organisatie. De vondsten worden geïdentificeerd en beoordeeld door een team van deskundigen  bestaande uit o.a. historici, geologen, archeologen, biologen, een geomorfologen en de oud-conservator van het Fries Museum. Natuurlijk blijven de vondsten eigendom van de vinder.

De Stichting Verdronken Geschiedenis organiseerde reeds eerder vondstenavonden op Schiermonnikoog, op Ameland, Terschelling, Borkum en Just. Pronkstuk op Ameland was een op het strand gevonden geweibijl uit de midden steentijd. Van het  westerstrand van Schiermonnikoog werden potscherven uit de Romeinse tijd gemeld. Deze zijn waarschijnlijk uit een scheepswrak zijn gespoeld. Op Griend zijn reeds eerder scherven uit de ijzertijd aangetroffen.

Meer informatie:  www.verdronkengeschiedenis.nl