Vlieland en het Vlie

Bij de indiensttreding van de nieuwe postboot MS Vlieland (1938-1980), werd door Vlielanders een exemplaar beschikbaar gesteld van een schoolplaat (85 x 65 cm), die in 1914 (tweede druk in 1931) door de bekende Groninger firma Noordhof in omloop was gebracht onder de titel "Vlieland en het Vlie".
Deze plaat is gemaakt naar een krijttekening van de bekende kunstenaar Ferdinand Hart Nibbrig, die ons dorp Oost-Vlieland in 1911 vanaf het Vuurboetsduin tekende. Te zien is ons dorp en de duinen – nog geheel zonder bomen – tot aan de Noordoosthoek. Terschelling is zichtbaar aan de horizon.
Het is een momentopname van een ongerept dorp, nog voordat de bebossing en het opkomend toerisme landschap en dorp zo ingrijpend veranderden.

Deze schoolplaat zal van van half april tot half oktober te zien zijn in het Aquaverium in Grou, waar de Friese musea zich, op de presentatie 'Museumplein Fryslân', kunnen presenteren aan een groot publiek.

G0722
Vlieland en het Vlie
Ferdinand Hart Nibbrig
(Amsterdam 1866 – Laren 1915)
Oost-Vlieland (1911)
Schoolplaat
Collectie Museum Tromp’s Huys