Bijbel Breijl

Op het voorblad van deze prachtige bijbel uit 1818 lezen we de naam van Gerritje Visser Breijl, kleindochter van predikant Henricus Breijl. Henricus (14-11-1772 – 6-11-1842) was predikant op Vlieland van 1818 tot 1833. Hij kreeg in totaal elf kinderen, waarvan er één op Vlieland is geboren: Amelia Maria Breyl (06-03-1819 – 22-06-1897).

Van geheel onbesproken gedrag was Henricus niet. Op 10 februari 1799 wordt hij uit zijn ambt gezet door de classis Hoorn en één jaar onder censuur gesteld vanwege onzedelijk gedrag. Hierna is hij weer beroepbaar verklaard met uitzondering van de classis Hoorn. Henricus is toen als matroos in 's lands dienst gegaan op de galei 'De Zeeduivel' en heeft zich vervolgens in Harlingen gevestigd en zich goed gedragen. In 1805 wordt hij predikant te Terkaple.

Over de beroeping in 1805 te Terkaple ontstonden problemen. Henricus was afgezet als predikant 'wegens gebeurtenissen zoo onrein, zoo het kuisch oor ketsende dat de Klassis van Hoorn niet dan blozende van schaamte op dezelve kon wederzien. '  Vanwege die eerdere veroordeling bleek de classis van Zevenwolden in 1805 toch niet akkoord met de beroeping van Breijl te Terkaple. Desondanks bleef hij in Terkaple werkzaam en hij verkreeg zelfs de steun van de deputaten van de Synode. De zaak werd echter door de classis op de Friese Synode van 1807 ingebracht en met succes. Hij werd alsnog en zeer tegen de zin van zijn gemeente ontslagen.

Henricus werd in 1809 aangesteld als predikant in Midsland (Terschelling) en hij heeft daar van 1809 tot 1818 gewoond. Hierna werd er een beroep op hem gedaan en is hij naar Oost-Vlieland vertrokken, waar hij van 1818 tot 1833 predikant is geweest. Daarna is hij tot in ieder geval 1836 predikant geweest in Haarlem. In zijn laatste standplaatsen functioneerde Henricus Breijl zonder problemen.

TH2014001