Disclaimer

Museum Tromp’s Huys verleent u hierbij toegang tot de website. Wij publiceren hier ter informatie artikelen met tekst, afbeeldingen en video’s. Museum Tromp’s Huys behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Museum Tromp’s Huys spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de website is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Er wordt getracht de getoonde informatie zo volledig mogelijk te houden. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze site en/of de informatie, of met tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen. Daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect die het gevolg is van gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is.
Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Museum Tromp’s Huys nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan Museum Tromp’s Huys dan wel haar licentiegevers. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Museum Tromp’s Huys dan wel haar licentiegevers.