Missie, visie en beleid

In het beleidsplan worden de doelstellingen en de plannen om deze doelstellingen te bereiken helder geformuleerd.

Samenvatting Beleidsplan

De Stichting Museum Tromp’s Huys is statutair de rechtspersoon achter het museum en heeft als reden van bestaan o.a. het bevorderen van interesse voor de (cultuur)geschiedenis van het eiland Vlieland in het algemeen en het conserveren en tentoonstellen van objecten die te maken hebben met deze geschiedenis in het bijzonder.

Die (cultuur)geschiedenis van Vlieland kent vele facetten. Welke specifieke rol het museum daarin wil spelen is nog niet eerder goed vastgelegd. Na de totstandkoming van dit meerjarenbeleidsplan, en – in een later stadium – een collectieplan en een tentoonstellingsplan, moet die rol helder zijn.

De museumfunctie van het Tromp’s Huys zou versterkt kunnen worden. De tuin en de atelierwoning achterin die tuin bieden veel kansen de museumfunctie te verbreden en te verrijken. Als we de tuin inrichten zoals hij geweest kan zijn ten tijde van Akersloot, dan zouden we daarmee de geschiedenis van het huis versterken. Bovendien kan een dynamische tuin, waarin oude gewassen geteeld worden en met oude gereedschappen wordt gewerkt, interesse opwekken in de geschiedenis.

We verwachten daarmee ook de (Vlielandse) jeugd voor deze geschiedenis te interesseren. Het levendiger maken van het museum en het daarmee aantrekkelijk te maken voor de jeugd, willen we in de komende beleidsperiode verwezenlijken.

Daarnaast willen we de winkel een betere uitstraling geven en het assortiment aanpassen om meer omzet uit de museumwinkel te kunnen genereren. Het verband met de Vlielandse geschiedenis en de collectie van het museum zullen we daarbij niet uit het oog verliezen.

Tenslotte verplichten veranderde eisen van de Museumregistratie ons o.a. tot actualisering van bestaande en het schrijven van nieuwe beleidsstukken en tot digitalisering van de collectie.

Jaarrekening 2022 Museum Tromp’s Huys