Steun het museum

Stichting Museum Tromp’s Huys is een instelling zonder winstoogmerk. De Stichting, statutair de rechtspersoon achter het museum, heeft als reden van bestaan o.a. het bevorderen van interesse voor de (cultuur)geschiedenis van het eiland Vlieland in het algemeen en het conserveren en tentoonstellen van objecten die te maken hebben met deze geschiedenis in het bijzonder. Het museum vormt een belangrijk onderdeel daarin.

Neeltje Kat-fonds

Op 23 januari 2015, 100 jaar na de geboortedag van Neeltje Kat, heeft het museum het Neeltje Kat fonds opgericht. De basis voor dit fonds is de nalatenschap van Neeltje Kat, die testamentair bij haar overlijden in 2004 haar geld en huis aan het museum gaf. Met dit fonds zal de cultuurhistorie van Vlieland financieel gesteund worden. U kunt uw bijdrage aan het fonds overmaken op rekening NL02 TRIO 0197 840 620 t.n.v. Stichting Museum Tromp’s Huys o.v.v. Neeltje Kat-Fonds. Voor schenkingen aan het fonds gelden dezelfde belastingvoordelen als hieronder bij ‘schenken’ staan vermeld.

Schenken

Eenmalig schenken

Wilt u het museum steunen met een eenmalige gift? U kunt uw bijdrage aan het museum overmaken op rekening NL02 TRIO 0197 840 620 t.n.v. Stichting Museum Tromp’s Huys o.v.v. Steun het museum.

Museum Tromp’s Huys is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), aangemerkt als culturele instelling. In de Geefwet is vanaf 1 januari 2012 een extra giftenaftrek voor giften aan culturele instellingen opgenomen. Hierdoor worden giften aan culturele ANBI’s gestimuleerd. Deze maatregel is op 20 maart 2013 goedgekeurd door de Europese Commissie. Donateurs van culturele ANBI’s mogen de extra giftenaftrek toepassen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2012.

Een gift aan een ANBI, die is aangemerkt als culturele instelling, gaat tijdelijk een extra belastingvoordeel opleveren in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting. Het voordeel geldt zowel voor periodieke giften als voor gewone giften. Uw schenking kan bij uw aangifte inkomensbelasting worden afgetrokken, maar er geldt wel een drempel en een maximaal aftrekbaar bedrag.

Kijk voor meer informatie op de website van ANBI

Periodiek schenken

Een periodieke schenking in termijnen van lijfrente (minimaal vijf jaar achter elkaar een vast bedrag) is volledig aftrekbaar, een extra voordelige manier van schenken. De afspraak kan in een notariële akte worden vastgelegd of – sinds 2014 – in een schriftelijke overeenkomst tussen u en de ontvanger. De Belastingdienst heeft een formulier gemaakt dat u kunt uitprinten, invullen en naar ons op kunt sturen. Makkelijker kunnen we het niet maken!

Schenken voor bedrijven

Voor bedrijven bestaat er een regeling in de vennootschapsbelasting die giftenaftrek mogelijk maakt. Voor de vennootschapsbelasting geldt dat 1,5 keer het bedrag van de gedane gift in aftrek mag worden gebracht. Ook in de vennootschapsbelasting geldt dat deze extra aftrek wordt toegepast over maximaal € 5.000 van de aan culturele instellingen gedane giften.

Nalaten

Via uw testament kunt u nalaten aan Stichting Museum Tromp’s Huys. De stichting is geheel vrijgesteld van erfbelasting.

Vrijwilliger worden? Dat kan!

Wilt u uw tijd aan ons doneren en ons steunen op een praktische manier? Dat kan! Word dan nu vrijwilliger bij Museum Tromp’s Huys. Met circa 15 vrijwilligers worden allerlei taken in het museum verricht. Vrijwilligers staan paraat om rondleidingen te geven en uitleg bij de diverse activiteiten. Ook in Betzy’s Tuun, bij Demonstratie Ambachten of Praatje Film kunt u bijvoorbeeld helpen. U maakt deel uit van een gezellig en leuk team. Bent u een of meer dagdelen per maand of week beschikbaar, bent u gastvrij, enthousiast en vindt u het leuk om mensen te helpen en te woord te staan? Of bent u handig en steekt u de handen graag uit de mouwen? Dan verwelkomen wij u met plezier als een van onze vrijwilligers.

Sponsormogelijkheden

Het museum biedt sponsors talrijke mogelijkheden, zoals de sponsoring van een bijzondere aankoop, het jaarlijkse uitje met vrijwilligers en medewerkers of een van de thematentoonstellingen. Wij maken graag een op maat gesneden programma naar uw wensen.

Het project “Portret van Vlieland” (met de gelijknamige tentoonstelling in 2017) is met steun van vele donateurs tot stand gekomen. In dit crowdfundingproject is € 19.052,39 bij particulieren, bedrijven, instellingen en provincie opgehaald. Eerder al voerde het museum een succesvolle crowdfundingsactie voor de aanschaf van schilderij: “Panorama Vlieland” van Roos Schuring. Dankzij deze fantastische bijdragen wordt het museum elke keer weer beter en mooier!

Heeft u interesse om sponsor te worden? Neem dan contact met ons op

Sponsoren

De stichting kan zijn werk doen dankzij financiële ondersteuning van de gemeente Vlieland, de Cultuurhistorische Vereniging, bedrijven, fondsen en particulieren. Museum Tromp’s Huys dankt de volgende sponsoren voor hun bijdragen:

  • Stichting Ondersteuningsfonds Nationaal Instituut voor Scheepvaart en Scheepsbouw
  • Directie der Oostersche Handel en Reederijen
  • Firma Houter, Vlieland
  • Loon- en transportbedrijf Erik de Boer, Vlieland
  • Samenwerkende Maritieme Fondsen
  • Spar Mulder, Vlieland