Morgenstjernen

Schilderij Betzy Akersloot-Berg

In haar laatste levensjaar heeft Betzy waarschijnlijk slechts een schilderij gemaakt. Ondanks haar slopende ziekte wenste zij een laatste doek te schilderen. Zij wilde een doek maken met de titel ‘Morgenstjernen’ naar het woord van Jezus ‘Ik ben de blinkende morgenster’. Een doek dat moest getuigen van Gods aanwezigheid in alles en van haar eigen geloof.

De verblijfsplaats van de ‘Morgenstjernen’ is 100 jaar onbekend geweest.

In 2000 is er speurwerk verricht na het schilderij, hier is uitgebleken dat het in bezit is geweest van de familie Voorhoeve, maar de huidige verblijfplaats was niet te achterhalen. Ondanks de zeer welwillende hulp van de huidige generatie Voorhoeve.

Na aanleiding van de expositie in het kader van de 100ste sterfdag van Betzy Akersloot-Berg; Vlieland en Betzy: eigenzinnig, bijzonder, prachtig! Bezochten de heer Hartink en mevrouw Nelissen, liefhebbers van Betzy haar werk, Museum Tromp’s Huys.

Aan het einde van het bezoek ging het boek Betzy Akersloot-Berg, zeeschilderes van Brit Bell mee naar huis. In dit boekt wordt het schilderij ‘Morgenstjernen’ benoemt en aangegeven dat de verblijfsplaats onbekend is. Nadat ze dit gelezen hadden, herkende ze het schilderij. Heer Hartink en mevrouw Nelissen hebben het schilderij in hun bezit.

Er werd contact gelegd met Peter Schalk (directeur Tromp’s Huys) en sinds juni mag het museum het schilderij als bruikleen tentoonstellen.

Het bijzondere van het laatste schilderij van Betzy is, dat het is verwerkt in een lijst met spiegel.

‘Ik ben de blinkende Morgenster’ is een donker landschap in diepgroene schakeringen, fijn geschilderd en vol detail. Een stralende ster aan de hemel is de enige lichtbron in het beeld. Boven een lage horizon welft de hemel zich over de heilige stad op de voorgrond van de afbeelding, waar de toren en diens spits vaag te zien zijn in het sterrenlicht.

Vanaf nu te zien in Museum Tromp’s Huys, het schilderij ‘Morgenstjernen’.