Morgenstjernen

Schilderij Betzy Akersloot-Berg

In haar laatste levensjaar heeft Betzy waarschijnlijk slechts een schilderij gemaakt. Ondanks haar slopende ziekte wenste zij een laatste doek te schilderen. Zij wilde een doek maken met de titel ‘Morgenstjernen’ naar het woord van Jezus ‘Ik ben de blinkende morgenster’. Een doek dat moest getuigen van Gods aanwezigheid in alles en van haar eigen geloof.

De verblijfsplaats van de ‘Morgenstjernen’ is 100 jaar onbekend geweest.

In 2000 is er door de conservator van museum Tromp’s Huys speurwerk verricht naar het schilderij, het bleek in het bezit te zijn geweest van de familie Voorhoeve. De huidige verblijfplaats was echter niet te achterhalen, ondanks de zeer welwillende hulp van de huidige generatie van de familie Voorhoeve.

Naar aanleiding van de expositie in het kader van de 100ste sterfdag van Betzy Akersloot-Berg ‘Vlieland en Betzy: eigenzinnig, bijzonder, prachtig!’ bezochten meneer Hartink en mevrouw Nelissen, liefhebbers van Betzy haar werk, museum Tromp’s Huys.

Aan het einde van het bezoek kochten zij het boek ‘Betzy Akersloot-Berg, zeeschilderes’ van Brit Bell. In dit boek staat een afbeelding van het schilderij ‘Morgenstjernen’ en wordt aangegeven dat de verblijfsplaats onbekend is. Nadat ze dit gelezen hadden, herkenden ze het schilderij. Meneer Hartink en mevrouw Nelissen hebben het schilderij in hun bezit.

Er werd contact gelegd met Peter Schalk (directeur Tromp’s Huys) en sinds juni 2023 mag het museum het schilderij als bruikleen tentoonstellen.

Het bijzondere van het laatste schilderij van Betzy is, dat het is verwerkt in een lijst met spiegel.

‘Ik ben de blinkende Morgenster’ is een donker landschap in diepgroene schakeringen, fijn geschilderd en vol detail. Een stralende ster aan de hemel is de enige lichtbron in het beeld. Boven een lage horizon welft de hemel zich over de heilige stad op de voorgrond van de afbeelding, waar de toren en diens spits vaag te zien zijn in het sterrenlicht.

Vanaf nu te zien in de tuinkamer van Museum Tromp’s Huys, het schilderij ‘Morgenstjernen’.