Gedeelte oude kaart van Spitsbergen met de 'Ryk Ises Eylanden' vernoemd naar Rijk Corneliszoon IJs

Rijk Corneliszoon IJs

Vlielands commandeur


Met de oprichting van de Noordsche compagnie in 1614 kent de Nederlandse economie een nieuwe bedrijfstak: de walvisvaart. Hoewel de andere Nederlandse en Oostfriese Waddeneilanden een groter aandeel hierin hadden, zijn ook Vlielanders actief bij de jacht en het traankoken. In de bloeitijd van de walvisvaart telt het eiland 74 commandeurs (kapiteins ter walvisvaart) onder zijn bevolking. De meesten ervan wonen op West-Vlieland. Een bekende onder hen is Rijk Corneliszoon IJs, naar wie niet alleen een Oostvlielander glop is vernoemd, maar bovendien de door hem ontdekte eilanden ten oosten van Spitsbergen, de ‘Ryk Ises Eylanden’.

Alle activiteiten rond de walvisvaart en de vangstverwerking spelen zich ver van huis in het hoge Noorden af, met Spitsbergen als centrum. Naar de Nederlanden komen eindproducten als traan en baleinen. Een restproduct vormen de onderkaakhelften van de baardwalvissen.

Meer weten over wat er met de onderkaakhelften gebeurde? Lees over de tentoonstelling Walviskaken als grafmonument!