Schatbewaarster Tante Jet

Jetske Visser is geboren op 7 januari 1894 te Oost-Vlieland, als dochter van Klaas Hendrik Visser en Klaaske Haantje Visser. Het gezin Visser had 7 kinderen, 4 dochters en 3 zonen. Jetske woonde met haar moeder op Dorpsstraat 120, schuin tegenover Tromp’s Huys. Samen met Klaaske voedde zij neef Marinus Klaas Hendrik op vanaf zijn geboorte.

Jet was huishoudster bij de familie Akersloot-Berg, woonachtig in het Tromp’s Huys. Betzy en Gooswinus Akersloot woonden samen in het grote pand en hadden geen kinderen. De band van Jetske met het echtpaar Akersloot was zo goed, dat ze door hen als familie werd beschouwd.

Na een kort ziekbed overleed Betzy op 18 december 1922. Gooswinus was hierna eenzaam en hij vroeg daarom aan Jetske of zij bij hem wilde komen wonen. Jet vond dit best, maar moeder Klaaske had met de vraag meer moeite. Uiteindelijk gaf zij haar toestemming en trok Jetske bij Gooswinus in en verzorgde hem dagelijks tot zijn dood in 1929.

Op 16 oktober 1929 overleed Gooswinus. Jetske erfde het Tromp’s Huys, inclusief atelier en de inboedel. Ze wist niet zo goed wat zij met het huis en de spullen moest beginnen en door haar besluiteloosheid zijn de meeste spullen bewaard gebleven.

Maar ze had wel een zwak voor de Drumband, als die langs kwam met de vraag of zij nog spulletjes had om te verkopen, zei zij nooit nee. Soms waren daar ook spullen bij uit het Tromp’s Huys.

In deze tijd leidde Jetske voor fl 0,25 belangstellenden rond in het pand. Ook verhuurde zij het atelier (de Duiventil) als vakantiehuis aan vrienden en kennissen.

Na het overlijden van Jetske op 3 juni 1955 werd door Marinus Klaas Hendrik Visser Tromp’s Huys verkocht voor 35.000,- gulden aan gemeente Vlieland. Voordat het Tromp’s Huys werd verkocht, is een deel van de inboedel waaronder een aantal schilderijen, tekeningen en snuisterijen verdeeld onder de familie Visser. Inmiddels zijn er veel familieleden overleden en heeft Gerhard Visser, zoon van Marinus Klaas Hendrik Visser, de meeste schilderijen en tekeningen geërfd. In 2022 heeft hij besloten om Museum Tromp’s Huys te benaderen met de vraag of er interesse bestond voor overname van de collectie.

Op 31 augustus 2022 is de collectie aangekocht door het museum en zijn de werken zoals Gerhard bij de overdracht van de collectie stelde: “nu op de plaats waar zij thuis horen” De collectie is nu te zien in het museum.