schilderij met avondlicht en zicht op Vlieland vanaf de waddenzee

Erven Jetske Visser

Schilderijen, tekeningen en etsen van Betzy Akersloot-Berg

In 2022 heeft Gerhard Visser het museum benaderd met de vraag of er interesse bestond voor het overnemen van de collectie uit de erfenis van de familie Visser.

De collectie bestaande uit o.a. schilderijen en tekeningen van Betzy Akersloot-Berg behoorden bij de inboedel van het Tromp’s Huys.

Hoe is het familie Visser aan deze collectie gekomen?

Jetske Visser erft in 1929 na het overlijden van echtpaar Akersloot-Berg het Tromp’s Huys, inclusief atelier en de inboedel. Jetske wist niet zo goed wat zij met het huis en de spullen moest beginnen en door haar besluiteloosheid zijn de meeste spullen bewaard gebleven.

Op 3 juni 1955 is Jetske overleden, het Tromp’s Huys inclusief het atelier wordt door Marinus Klaas Hendrik Visser (Jetske haar neef en Gerhard zijn vader) verkocht voor 35.000,- gulden aan de gemeente Vlieland.

Voordat het Tromp’s Huys werd verkocht, is een deel van de inboedel waaronder een aantal schilderijen, tekeningen en snuisterijen verdeeld onder de familie Visser. Inmiddels zijn er veel familieleden overleden en heeft Gerhard Visser, de meeste schilderijen en tekeningen geërfd.

Op 31 augustus 2022 is de collectie aangekocht door het museum en zijn de werken zoals Gerhard bij de overdracht van de collectie stelde: “nu op de plaats waar zij thuis horen”.

U kunt de schilderijen van Betzy Akersloot-Berg uit de erfenis van Gerhard Visser bekijken in het museum.